top of page
Butler vrij rechts wit.png
Bal wit.png
Bal donkergrijs.png
Bal lavendel.png
Dirk Snip

Biljarts & Sportprijzen

Butler vrij rechts wit_edited.png
Beker vrij wit_edited.png

Privacybeleid

Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen, gevestigd aan de Middenweg 597, 1704 BH, Heerhugowaard, Noord-Holland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dirksnip.nl
Middenweg 597 
1704 BH  Heerhugowaard, Noord-Holland
Telefoon: 0226 - 320 654 / 06 - 51 20 1972


Dirk Snip is de 'Functionaris Gegevensbescherming' van Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen. Hij is te bereiken via info@dirksnip.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen verwerkt uw persoonsgegevens door-/omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en/of achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Persoonsgegevens die wij verwerken
Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen verwerkt geen overige persoonsgegevens, tenzij wij deze nodig hebben voor het opstellen van een factuur dan wel voor de (af)levering van onze artikelen op uw adres. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dirksnip.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel -en op basis van welke grondslag- wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of aanbieding
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen) tussen zit. Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen gebruikt hiertoe de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office, Wix, Google Analytics.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer totdat u aan ons kenbaar maakt dat u hiertegen bezwaar maakt. 


Delen van persoonsgegevens met derden

Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (denk aan verzending door derden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies -of vergelijkbare technieken- die wij gebruiken
Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de (verbeterde) technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dirksnip.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Aannemersbedrijf Nils zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerker(s) of via info@dirksnip.nl.

Dirk Snip Biljarts & Sportprijzen

Middenweg 597

1704 BH  Heerhugowaard (De Noord)

NOORD-HOLLAND

Dagelijks bereikbaar van 09.00 - 21.00

Google mpas white.png

OPENINGSTIJDEN WINKEL EN SHOWROOM

Donderdag: 

Vrijdag:

Zaterdag:

van 10.00 uur tot 17.00 uur

van 10.00 uur tot 17.00 uur

van 10.00 uur tot 12.00 uur

En als het licht brandt of op afspraak.

K.v.K. Alkmaar: 37096306

B.T.W.-ID: NL050072961B01

© Copyrights Dirk Snip

|  Webdesign Diditmedia

bottom of page